TPSA będzie się tez odwoływać od decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), która przyznała spółce dopłatę do świadczenia tzw. usługi powszechnej w znacznie mniejszej wysokości od tej o jaką prosiła. "Naszym zdaniem kara KE jest nieproporcjonalnie wysoka do przewiniena i wobec faktu, że zostało ono bezwłocznie usunięta" - powiedział Witucki na konferencji z analitykami.

Dodał, że sprawą nadal zajmują się prawnicy spółki. Spółka została ukarana za nadużywanie pozycji dominującej na rynku dostępu do internetu w latach 2005-2009. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka chce też zmiany decyzji UKE o wysokości dopłaty poszechnej. TPSA prosiła o dopłatę w wysokości ponad 800 mln zł, a ma otrzymać niecałe 70 mln zł.

W skład usługi powszechnej wchodzi zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników "z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie". Obejmuje też zapewnienia ułatwień dla niepełnosprawnych. W I poł. 2011 roku spółka miała 1183,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 609,00 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7519,00 mln zł wobec 7860,00 mln zł.