Poinformował też, że pierwszych sześciu miesiącach przewoźnik odnotował na działalności podstawowej stratę w wysokości ok. 120 mln zł, w tym samym czasie 2010 r. strata wynosiła 151,5 mln zł.

Od stycznia do czerwca br. wynik netto spółki osiągnął 123 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2010 r.

Piróg powiedział, że pozytywne wyniki mają szczególne znaczenie w kontekście rosnących cen paliwa, co już w pierwszych miesiącach tego roku kosztowało przewoźnika dodatkowo ok. 100 mln zł. Wskazał, że PLL LOT w pierwszym półroczu przewiózł o ok. 8 proc. więcej pasażerów, niż rok wcześniej.