Z danych GUS wynika, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w lipcu 2011 r. o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -24,6 pkt proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest jednak niższy o 13,1 pkt proc. od wyniku z lipca poprzedniego roku.

GUS podał również, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,7 pkt proc. i ukształtował na poziomie -26,9 pkt proc. Wartość tego wskaźnika była niższa niż 12 miesięcy wcześniej o 10,6 pkt proc.

"Polepszenie nastrojów konsumenckich społeczeństwa w lipcu 2011 r. stosunku do czerwca br. było wynikiem poprawy większości badanych czynników determinujących nastroje konsumentów" - napisano w komentarzu do badań.

Eksperci GUS zwracają uwagę, że w badanym miesiącu przede wszystkim widoczna poprawa w stosunku do czerwca br. ocen dotyczących oczekiwanych zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,7 pkt proc.) kraju i w poziomie bezrobocia (o 3,2 pkt proc.) a także, ale w mniejszym stopniu, zaistniałych zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 2,2 pkt proc.).

"Minimalnie poprawiły się oceny oczekiwanych możliwości oszczędzania (o 0,8 pkt proc.) oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych w obecnych warunkach (o 0,6 pkt proc.). Pogorszyły się natomiast oceny zaistniałych (o 1,3 pkt proc.) oraz oczekiwanych (o 0,5 pkt proc.) zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych" - napisano w komunikacie.