"Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu była nieco niższa niż oczekiwali analitycy. Stopa bezrobocia w tym samym okresie była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Wyraźne obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej w porównaniu z poprzednim miesiącem (w maju wyniosła 13,8 proc.) jest zasługą przede wszystkim trzech sektorów: odzieży i obuwia, produktów sprzedawanych w supermarketach oraz prasy i książek. Zauważalnie obniżyła się także dynamika sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz żywności.

Utrzymująca się w czerwcu wysoka dynamika sprzedaży detalicznej potwierdza wciąż mocne fundamenty gospodarki. Będzie ona jednak trudna do utrzymania w kolejnych miesiącach.

W perspektywie najbliższych miesięcy należy oczekiwać powrotu do jednocyfrowego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej. Dane za drugi kwartał świadczą o tym, że konsumpcja jako składowa PKB także odnotowała wysoką dynamikę. Szacuję, że w ujęciu rocznym mogła ona wynieść około 5 proc.

Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia nie są istotną wiadomością. Są one zbliżone do tego, czego mogła oczekiwać RPP podejmując decyzję o przerwie w podwyżkach stóp procentowych, nie ma więc powodu do zmiany polityki monetarnej".