Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Austrii, dotyczącego sporu tych dwóch firm.

Konsekwencją decyzji Sądu Okręgowego jest to, że korzystny dla DPTG wyrok częściowy wydany przez arbitrów w Wiedniu w sierpniu 2010 r. nie ma na terytorium Polski mocy prawnej. – Teraz z jeszcze większą determinacją będziemy dochodzić naszych racji przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych – podkreśla Maciej Witucki, prezes TP.

Spółka już w grudniu 2010 r. złożyła w sądzie handlowym w Wiedniu skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego. Najbliższą rozprawę w tej sprawie zaplanowano na 8 września 2011 r., a postanowienie sądu pierwszej instancji spodziewane jest do końca tego roku.

TP i DPTG spierają się od 2001 r. o interpretację umowy z 1991 r., na mocy której duńska firma wykonała i zainstalowała połączenie światłowodowe.

md