"W 2010 roku Grupa PKP osiągnęła zysk netto w kwocie ponad 45 mln zł, przy EBITDA na poziomie 1 mld 424 mln zł. Obie wielkości uległy zdecydowanej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego – odpowiednio o 719 mln zł i 641 mln zł. W 2010 roku zanotowano też ponad 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

PKP podały, że najlepsze wyniki wśród spółek grupy osiągnęły: PKP SA - zysk netto 194 mln zł, PKP Energetyka SA - zysk netto 132 mln zł i PKP Cargo SA - zysk netto 62 mln zł. "Czynnikami mającymi największy wpływ na uzyskane wyniki były m.in. skuteczna restrukturyzacja i odbudowa pozycji rynkowej przewoźnika towarowego, wzrost przychodów ze sprzedaży, ograniczenie kosztów finansowych oraz dokończenie procesu zmian majątkowych" - czytamy dalej w komunikacie.