Cena akcji spółki Coal Energy, jednego z największych producentów węgla na Ukrainie, została ustalona w pierwotnej ofercie publicznej na 20 zł, wobec ustalonej wcześniej na 32 zł ceny maksymalnej, wynika z komunikatu spółki.

„Przy cenie 20 zł za akcję, spółka ze sprzedaży 11.252.780 akcji zamierza pozyskać 225 mln zł brutto.

Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego" – czytamy w komunikacie.

Pierwotnie spółka planowała z emisji do 11,25 mln akcji pozyskać do 130 mln USD brutto (125 mln USD netto). „Cieszymy się z zainteresowania akcjami Coal Energy ze strony inwestorów instytucjonalnych, które wyrazili pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju, zakładającej m.in. zwiększenie produkcji węgla handlowego do ok. 4,8 mln ton do końca roku obrotowego 2016. Jestem przekonany, że nasza silna pozycja rynkowa, potencjał posiadanych zasobów węgla i nasza strategia rozwoju to atuty, na których skorzysta zarówno sama Spółka jak i nasi akcjonariusze" – powiedział założyciel spółki i jej prezes Viktor Vyshnevetskyy, cytowany w komunikacie.

Debiut Coal Energy na GPW planowany jest na 4 sierpnia

Od 18 do 21 lipca 2011 potrwają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 25 lipca 2011 lub około tej daty nastąpi przydział akcji. 4 sierpnia 2011 lub około tej daty planowany jest debiut na GPW.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Należące do Coal Energy zasoby udokumentowane węgla kamiennego znajdują się na terenie Donbasu, największego na Ukrainie zagłębia węglowego. Grupa dysponuje zasobami węgla kamiennego na poziomie 235,5 mln ton, z czego 151,2 mln ton stanowią potwierdzone i prawdopodobne zasoby wydobywalne.

Wielkość wydobycia Grupy za pierwsze trzy kwartały 2011 r. zakończone 31 marca 2011 roku (rok finansowy Spółki kończy się 30 czerwca) wyniosła 1,28 mln ton. Przychody spółki za 9 miesięcy roku obrotowego 2010/2011 wyniosły 109,22 mln USD wobec 38,58 mln USD w 2009/2010. W tym czasie EBITDA wyniosła 40,42 mln USD wobec 9,04 mln USD rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 36,2 mln USD po 9 miesiącach 2010/2011 wobec 7,76 mln USD w analogicznym okresie r.ub. Zysk netto sięgnął po 9 mies. 2010/2011 kwoty 29,64 mln USD wobec 3,3 mln USD rok wcześniej.