"Zgodnie z zapowiedzią złożyliśmy wniosek następnego dnia po uprawomocnieniu się zmian w prawie bankowym, które umożliwiają nasze przekształcenie. Jesteśmy pierwszym dużym oddziałem instytucji kredytowej w Polsce, który przeciera szlak transformacji w bank krajowy" - powiedział cytowany w komunikacie Kazimierz Stańczak, dyrektor generalny Polbank EFG.

Do formalnego rozpoczęcia procesu przekształcenia niezbędna była nowelizacja przepisów prawa, m.in. ustawy prawo bankowe. Zmienione przepisy weszły w życie 14 lipca 2011. W wyniku nowelizacji wszelkie prawa i zobowiązania Polbank EFG - w tym umowy z klientami - pozostaną bez zmian i nie będą wymagane żadne dodatkowe formalności ze strony klientów banku. Po zakończeniu transformacji Polbank będzie podlegał nadzorowi KNF w pełnym zakresie, a gwarancji depozytowych będzie udzielał Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Polbank podał, że po złożeniu wniosku podda się audytowi KNF.

"Po zakończeniu audytu i wyrażeniu zgody KNF, Polbank będzie mógł wystąpić o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dalszy rozwój wydarzeń wiązał się będzie z przekazaniem większościowej własności w Polbanku EFG w ręce Raiffeisen Bank International - części największej i najsilniejszej austriackiej grupy bankowej" - napisano w komunikacie.

Polbank działa na terenie Polski od blisko 6 lat. Ma ponad 800 tys. klientów, dysponuje siecią 322 placówek w 149 miastach. Na koniec I kw. 2011 roku prowadził ponad 500 tys. kont oszczędnościowo-rozliczeniowych i ponad 970 tys. kont oszczędnościowych, wydał również ponad 150 tys. kart kredytowych. Wysokość aktywów banku to ponad 23 mld zł.