Największe zyski w pierwszej połowie tego roku przyniosły ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które inwestowały w polskie papiery dłużne – wynika z raportu firmy Analizy Online.
Od początku roku zarobiły średnio 2,8 proc. To skutek dużego zainteresowania inwestorów polskimi obligacjami. Indeks IROS, mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym, zyskał w maju 0,8 proc., a w czerwcu ponad 1,2 proc. Zarobić dały też fundusze rynku pieniężnego.
I na tym koniec dobrych wiadomości dla inwestujących w UFK. Znacznie gorzej poradziły sobie fundusze akcyjne. I to mimo że WIG20 w kwietniu osiągnął poziom najwyższy od połowy 2008 r. Fundusze uniwersalne straciły 0,4 proc., a małych i średnich firm aż 3,2 proc. Jeszcze gorzej poradziły sobie UFK lokujące za granicą. Fundusze powiązane z giełdami rynków wschodzących straciły 5,1 proc., a azjatyckich 7,4 proc. Był to efekt mocnych zawirowań na rynku globalnym, spowodowanych rewolucjami w Afryce, trzęsieniem ziemi w Japonii i kłopotami z wysokim deficytem państw peryferyjnych Eurolandu.