Belgijska grupa KBC, kontrolująca Kredyt Bank oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Warta poinformowała wcześniej w tym tygodniu oficjalnie o zamiarze sprzedaży swoich aktywów w Polsce.

Fitch podał, że rating Kredyt Banku może zostać podniesiony, jeśli bank zostanie przejęty przez podmiot, którego rating jest wyższy niż rating KBC. W przeciwnym wypadku ocena zostanie obniżona.

Długoterminowy rating podmiotu Kredyt Banku jest obecnie na poziomie 'A', a krótkoterminowy 'F2'. Indywidualny rating to 'C/D', zaś rating wsparcia pozostaje na poziomi '1' i znajduje się na negatywnej liście obserwacyjnej.