Za drugi kwartał zysk banku podskoczył do 87,9 mln zł wobec kwoty 13,8 mln zł za ten sam okres przed rokiem. Wynik jest lepszy od mediany szacunków czterech analityków ankietowanych przez Bloomberga. Zysk za pierwsze półrocze wzrósł do 221,9 mln zł…

W zeszłym miesiącu Komisja Europejska wyraziła zgodę na sprzedaż Kredyt Banku i towarzystwa ubezpieczeniowego Warta oraz na zachowanie przez KBC pełnej kontroli nad oddziałami banku w Czechach i na Węgrzech. KBC musiał starać się o zgodę Brukseli, gdyż w czasie kryzysu finansowego otrzymał od belgijskiego rządu pakiet ratunkowy w wysokości 7 mld euro.

Prowizje w Kredyt Banku od niespłaconych pożyczek zmniejszyły się o 68 proc. do 45,7 mln zł, a zysk netto z odsetek wzrósł o 10 proc. do 298,4 mln zł. Zwiększyły się także wpływy z opłat – z 76,3 mln zł do 81,2 mln zł.