Zaostrza się batalia o odszkodowania lotnicze. Air Poland uważa, że reprezentująca pasażerów kancelaria Goldman działa nielegalnie.
Kancelaria Appleton Luff, która będzie bronić Air Poland w procesie wytoczonym z pozwu grupowego pasażerów o odszkodowania za opóźniony lot przez Kancelarię Prawną Goldman, uderzyła w przeciwnika. Wczoraj mec. Wojciech Olechowski złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez kancelarię reprezentującą klientów linii.
– Ten podmiot, nie mając żadnego uprawnienia do posługiwania się tytułem „kancelaria prawna” i odpowiadając wobec swoich klientów tylko do wysokości kapitału zakładowego, występuje pod tą nazwą w obrocie gospodarczym. To stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zagrożony sankcją karną na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – uważa Wojciech Olechowski.