Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim". Obniżona miałaby zostać także cena mieszkania, przy kupnie którego można dostać dopłatę.

Posłowie komisji postanowili rekomendować Sejmowi najważniejszą z czterech senackich poprawek, pozwalającej ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat.

Kolejna pozytywnie zaopiniowana przez komisję poprawka Senatu zobowiązuje rząd do przedstawienia po wygaśnięciu programu "Rodzina na swoim" informacji o jego realizacji. Rząd ma też wskazać, jakie działania dotyczące wprowadzenia nowego systemu wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania zamierza wprowadzić po 31 grudnia 2013 r. Trzecia poprawka ma charakter precyzujący.

Posłowie nie udzielili rekomendacji poprawce Senatu zmieniającej tytuł ustawy. Nowelizując ustawę w czerwcu, Sejm zdecydował, że otrzyma ona tytuł "Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania". Senat zaproponował zastąpienie w tytule słów "rodzin i innych osób w nabywaniu" na wyraz "nabywania". Ta zmiana nie uzyskała akceptacji sejmowej komisji.