Ostatnie podwyżki głównej stopy EBC (o 25 pkt bazowych) miały miejsce w kwietniu i lipcu. Wcześniej, przez 22 miesiące, pozostawała bez zmian.


wst/ jtt/ drag/