5 lipca 2011 r. rząd przyjął nowe zasady udzielania wsparcia finansowego z budżetu państwa dla projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Istotną zmianą, którą wprowadza nowy program jest uproszczenie procedury przyznawania wsparcia. - Zrezygnowaliśmy z indywidualnych programów wieloletnich dla poszczególnych projektów inwestycyjnych - podkreślił wicepremier.

Dotacja udzielana będzie przez ministra gospodarki na podstawie umowy zawieranej z przedsiębiorcą, którego projekt uzyska rekomendację Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

- O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w jednym z priorytetowych sektorów dla naszej gospodarki, czyli: badawczo-rozwojowym, nowoczesnych usług, biotechnologii, lotniczym, elektronicznym i motoryzacyjnym - wyjaśnił wicepremier.

Kryterium sektorowe nie będzie jednak wymagane, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynosić będą co najmniej 1 mld zł, a projekt będzie przewidywał zatrudnienie co najmniej 500 nowych pracowników. Dofinansowanie obejmie koszty inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

"Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", przygotowany przez ekspertów MG, zastąpi zawieszony z końcem ubiegłego roku "System wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej".