"Na podstawie przedmiotowej umowy ITI Neovision nabywa prawa do treści Licencjodawcy dla płatnych kanałów platformy telewizji 'n', a także do udzielania licencji na korzystanie z części tych praw telewizyjnym kanałom ogólnodostępnym oraz tematycznym TVN" - czytamy w komunikacie.

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Grupa medialna TVN miała 40,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 63,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 582,40 mln zł wobec 546,62 mln zł rok wcześniej.