"Liczymy, że otrzymamy zgodę UOKiK w ciągu kilku miesięcy, a transakcja zakończy się w tym roku" - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen, w trakcie piątkowej telekonferencji.

Akcjonariusze Polkomtela podpisali w czwartek ze spółką Spartan Capital Holdings należącą do Zygmunta Solorza-Żaka umowę sprzedaży 100 proc. akcji Polkomtela. Całkowita wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł, a po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

PKN Orlen sprzeda 24,39 proc. akcji Polkomtela za łączną cenę 3.672.146.567 zł. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PKN Orlen wynosi 250.013.300 zł i zostanie wypłacona do 31 lipca.

Jędrzejczyk poinformował, że wartość księgowa pakietu Polkomtela dla celów podatkowych w rachunku jednostkowym PKN Orlen wynosi 1,159 mld zł, a w rachunku skonsolidowanym ok. 1,5 mld zł. Spółka zapłaci podatek od transakcji w wysokości 470 mln zł.

Orlen liczy, że pieniądze ze sprzedaży trafią do spółki w tym roku, w czwartym kwartale.

Pytany o ewentualną dywidendę z zysku spółki za 2011 rok, wiceprezes odpowiedział:

"Prawdopodobnie we wrześniu przyjrzymy się i damy propozycję, na razie za wcześnie"

"W ciągu kilku miesięcy chcemy otrzymać środki ze sprzedaży Polkomtela, na jesieni planujemy publikację aktualizacji strategii. W ciągu kilku miesięcy będziemy też mieć większą jasność co do perspektyw makro na cały 2011 rok i przyszły rok. Dlatego jakieś wskazówki dotyczące polityki dywidendowej będziemy mogli podać w ciągu kilku miesięcy. Oczywiście mogę potwierdzić, że w perspektywie długoterminowej chcemy być spółką dywidendową" - powiedział Jędrzejczyk.

Dodał, że we wrześniu spółka może przedstawić swoje stanowisko odnośnie ewentualnej wypłaty dywidendy zaliczkowej z tegorocznego zysku.

"Prawdopodobnie we wrześniu przyjrzymy się i damy propozycję, na razie za wcześnie" - powiedział Jędrzejczyk.

"Zgodnie z przepisami na dywidendę zaliczkową może pójść do 50 proc. zaudytowanego zysku narastająco z dwóch-trzech kwartałów. Poczekajmy więc na wyniki I półrocza, z tego można policzyć 50 proc. zysku i to będzie maksimum jakie zarząd może rekomendować" - dodał.

Zwrócił uwagę, że zysk z transakcji sprzedaży pakietu Polkomtela może być wykazany w wynikach spółki za czwarty kwartał, nie będzie więc uwzględniony w ewentualnej dywidendzie zaliczkowej.