KGHM, za swój pakiet akcji operatora sieci Plus, otrzyma 3672 mln zł. "Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnie i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży zgodnego ze standardami oczekiwanymi od transakcji tej skali.

Środki pozyskane ze sprzedaży akcji Polkomtela pozwolą, zgodnie ze strategią KGHM, zwiększyć skalę inwestycji w eksploatację złóż, hutnictwo oraz w sektor energetyczny" - powiedział Wirth, cytowany we wspólnym komunikacie akcjonariuszy sprzedających Polkomtel.

Akcjonariusze Polkomtela to: PKN Orlen (24,39%), KGHM Polska Miedź (24,39%), Vodafone (24,39%), PGE (21,85%) i Węglokoks (4,98%). Transakcja wyceniła Polkomtel na 18,1 mld zł, z czego 15,1 mld zł Zygmunt Solorz-Żak ma zapłacić w gotówce, pozostała część to dywidenda z zysku spółki oraz jej zobowiązania przejęte przez kupującego. KGHM miał 4568,59 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 2540,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 15945,03 mln zł wobec 11060,54 mln zł rok wcześniej.