W piątkowym komunikacie przesłanym PAP, spółka Gremi Media poinformowała, że ustalona kwota transakcji wynosi 80 mln zł. Transakcja będzie zamknięta po uzyskaniu akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Presspublica to wydawca między innymi dziennika "Rzeczpospolita" (sprzedaż około 140 tys. egz.), gazety "Parkiet" (sprzedaż około 9 tys.), tygodnika "Uważam Rze" (sprzedaż około 130 tys.) oraz portali internetowych w tym portalu www.rp.pl. Przychody grupy Presspublica spółka z o.o. wyniosły w 2010 roku 220,9 mln zł, a zysk netto 8,1 mln złotych.

Jak podkreślił nabywca w komunikacie, "dziennik +Rzeczpospolita+ to nie tylko jeden z liderów prasy codziennej w Polsce. To przede wszystkim gazeta opiniotwórcza, od której dzień zaczyna większość szefów firm, menadżerów czy polityków".

Grupa Gremi jest od prawie dwóch lat właścicielem tygodnika "Przekrój" i miesięcznika "Sukces".

Założyciel i główny udziałowiec Grupy Gremi Grzegorz Hajdarowicz tłumaczy, że transakcja jest elementem ogłoszonej ponad rok temu strategii rozwoju.

"Z udziałem NFI Jupiter zamierzamy stworzyć znaczącą na polskim rynku grupę medialną. W oparciu o posiadane przez nas tytuły prasowe będziemy rozwijać grupę w kierunku najnowocześniejszego w Polsce koncernu medialnego wykorzystującego w swoim działaniu zaawansowane technologie. Koncepcja ta była opracowywana w grupie już od kilku lat i jest konsekwentnie realizowana" - zapowiedział Hajdarowicz.

Grzegorz Hajdarowicz, ur. w 1965 r., to krakowski przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca

"Jestem przekonany, że wykorzystując ogromny potencjał najbardziej prestiżowych w Polsce tytułów prasowych cenionych od lat przez Polaków stworzymy najnowocześniejszy w tej części Europy koncern medialny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych" - dodał.

Grzegorz Hajdarowicz, ur. w 1965 r., to krakowski przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca. W 1991 roku założył grupę kapitałową Gremi, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie Gremi wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Grupa posiada także wydawnictwo, które wydaje tygodnik "Przekrój" oraz miesięcznik "Sukces".

Hajdarowicz jest z wykształcenia politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz w polskim tygodniku wydawanym w Nowym Jorku oraz w dzienniku wydawanym w Krakowie. Na początku lat 90. był radnym Miasta Krakowa.

Pasjonuje się Brazylią. Pełni funkcję Konsula Honorowego tego kraju. Lubi sporty ekstremalne - uprawia kitesurfing i heliboarding.