"Unia Europejska powinna przeprowadzić ważne reformy konieczne, by konkurować w przyszłości z Indiami, Chinami i innymi częściami świata. To nie jest zawarte w tym budżecie i jestem nim bardzo rozczarowana" - stwierdziła Birgitta Ohlsson.

"Pozytywnie oceniam proponowane zwiększenie nakładów na badania naukowe, infrastrukturę, wymiar sprawiedliwości i politykę zagraniczną, ale wysiłki te muszą być finansowane poprzez redukcję polityki regionalnej oraz rolnej" - uważa szwedzka minister ds. UE.

Birgitta Ohlsson obawia się również, że zaproponowane w budżecie rozwiązania przyczynią się do znacznego zwiększenia wkładu Szwecji do budżetu UE. "Unia musi być przykładem dla tych państw członkowskich, które są obecnie zaangażowane w duże oszczędności i reformy" - podkreśliła Birgitta Ohlsson.

Szwecja jest jednym z płatników netto do unijnej kasy.

Jak wynika z propozycji przyjętej w środę przez KE, nowy 7-letni budżet UE ma wynieść 972,2 mld euro. KE chce utrzymać na porównywalnym do obecnego poziomie fundusze na politykę rolną i spójności, ale zmienić je tak, by odblokować środki na inne polityki UE.