“Chiny deklarowały swoje wsparcie dla Europy w różnych okresach. Innymi słowy, jeśli Europa ma trudności my możemy wysunąć pomocną dłoń” – powiedział szef chińskiego rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel cytowany przez agencję Reuters.

Wen podkreślił, że w razie konieczności Chiny mogą zakupić pewną ilość papierów dłużnych dodając, iż wysokie zadłużenie takich krajów, jak Grecja, należy do zjawisk “przejściowej natury”. Przy poprzednich okazjach premier Wen nie podawał żadnych szczegółowych danych na temat potencjalnych transakcji bądź też krajów, których papiery miały być kupione.

Capital Economics ocenia, że Chiny kupiły juz w tym roku aktywa denominowane w euro na kwote ponad 40 mld euro I to w większości z tzw. peryferyjnych gospodarek.
Niemiecki przywódca powiedział, że Chiny są “ogromnie” zainteresowane w stabilnym euro, chociaż część polityków, jak członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego Juergen Stark ostrzegł przed postrzeganiem Chin jako “ratownika” wspólnej europejskiej waluty.

Szacuje się, że jedna czwarta gigantycznych rezerw walutowych Chin na kwotę przeszło 3 bln dolarów jest przetrzymywana euro, a Chiny podtrzymywały swoje zaufanie do wspólnej europejskiej waluty od czasu wybuchu kryzysu zadłużeniowego.