Obecnie opłata za minutę połączenia w roamingu, wykonywanego na terenie UE, nie może być wyższa niż 0,39 euro (cena netto). Od 1 lipca będzie jeszcze taniej – za połączenie wychodzące zapłacimy 0,35 euro za minutę. Podane ceny nie zawierają VAT.
Obniżkę stawek obowiązujących w roamingu na terenie Unii wymusza na operatorach telekomunikacyjnych Komisja Europejska. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o roamingu, które zostało przyjęte w 2009 roku, od 1 lipca 2011 r. maksymalna opłata detaliczna (netto) za minutę połączenia wychodzącego będzie wynosić 35 eurocentów, a za minutę połączenia przychodzącego 11 eurocentów.
Nie zmienią się natomiast opłaty za SMS-y. Ich wysłanie nadal będzie kosztować abonenta 11 eurocentów.
Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu w sieciach łączności komórkowej podczas pobytu za granicą, to obecnie konsument płaci średnio od 2,21 do 4,45 euro za 1 megabajt danych w zależności od formy płatności (pre-paid lub abonament). Oznacza to, że za 1 megabajt przesłanych danych w roamingu w Unii Europejskiej można zapłacić prawie 20 zł.
Warto wiedzieć, że wprowadzony został limit opłat za korzystanie z internetu w sieciach łączności komórkowej podczas pobytu za granicą. Wynosi on 50 euro bez VAT. Abonent może jednak wystąpić do operatora o jego podwyższenie lub obniżenie. Po wykorzystaniu przez klientów 80 proc. ustalonego wcześniej limitu operatorzy będą zobowiązani do wysłania im wiadomości ostrzegawczej. Jeżeli abonent przekroczy cały limit, operator ma obowiązek odciąć mu dostęp do internetu, chyba że dany klient wyrazi chęć dalszego korzystania z sieci w bieżącym miesiącu.
Wszystkie te zabezpieczenia zostały wprowadzone dlatego, że posiadacze np. smartfonów czy tabletów często nie mają świadomości, że te urządzenia automatycznie, bez ich wiedzy i zgody łączą się z internetem. Dlatego też warto przed wyjazdem dowiedzieć się u swojego operatora o możliwości zakupienia usługi, dzięki której zapłacimy mniej za połączenia z internetem. Upewnijmy się też, czy usługa została aktywowana. Ponadto zawsze możemy wyłączyć w urządzeniu opcję połączenia z usługami przesyłu danych.
Mniej zapłacimy za korzystanie z komórki w Rosji
W maju Rosja i Polska podpisały list intencyjny w sprawie kroków zmierzających do obniżenia taryf za roaming. Państwa uznały, że poziom międzyoperatorskich stawek za roaming między rosyjskimi i polskimi operatorami należy obniżyć. Do dokumentu przyłączyli się rosyjscy operatorzy – Rostelekom, MTC, Wympiełkom i Megafon oraz polscy – PTC, P4, Polkomtel i PTK Centertel. Strony zdecydowały, że operatorzy będą kontynuować dwustronne negocjacje w celu zawarcia stosownych umów o nowych taryfach i datach wejścia ich w życie. Uznały, że rozmowy te powinny się zakończyć nie później niż w 2011 roku.