Dokument zastrzega jednocześnie, że przyjęcie przez parlament Grecji planu reform, uzgodnionego z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym "musi być pilnie sfinalizowane w najbliższych dniach".

Jak dodają przywódcy, przyjęcie planu "będzie podstawą do ustalenia parametrów nowego programu pomocy, wspólnie z partnerami europejskimi, MFW, jednocześnie umożliwiającego wypłatę na czas środków niezbędnych do zaspokojenia finansowych potrzeb Grecji w lipcu".

Deklaracja w znacznej części powtarza uzgodnienia przyjęte przez ministrów finansów

Deklaracja w znacznej części powtarza uzgodnienia przyjęte przez ministrów finansów eurogrupy z poniedziałku. W ślad za ministrami przywódcy potwierdzają, że kolejny plan pomocy dla Grecji będzie finansowany "zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych", czyli przez banki i inwestorów prywatnych. Ale ma to się odbyć na zasadach dobrowolnego refinansowanie (tzw. roll overs), czyli inwestowania zysków z wygasających obligacji w nowe greckie papiery skarbowe.

Przywódcy wzywają ministrów finansów do zakończenia prac w sprawie tych elementów, pozwalających na wdrożenie planu, na początku lipca. To oznacza, że kluczowych decyzji co do wielkości pomocy i udziału sektora prywatnego można spodziewać się na posiedzeniu eurogrupy 3 lub 11 lipca.