W systemie viaTOLL prędzej czy później będą musieli zarejestrować się wszyscy przewoźnicy – zarówno ci mali, jednoosobowi, którzy dysponują tylko jednym pojazdem, jak i imponujące floty mające na stanie po kilkadziesiąt pojazdów. Wszystkie je obowiązują identyczne zasady i opłaty za przejazd. W interesie ich wszystkich leży, aby po 1 lipca były już wyposażone w aktywne viaBOX-y. Na pobłażliwość ze strony kontrolerów nie mogą bowiem liczyć. Inspektorzy transportu drogowego, którzy są uprawnieni do kontroli pojazdów pod kątem uiszczenia opłat elektronicznych i mają do tego specjalistyczny sprzęt, zapewniają, że taryfy ulgowej nie będzie dla nikogo. – Kierowcy i firmy transportowe mieli wystarczająco dużo czasu, aby poznać zasady działania nowego systemu i się w nim zarejestrować. 1 lipca, wraz z jego oficjalnym startem, rozpoczną się również pierwsze kontrole. Służby kontrolne już są przeszkolone i testują właśnie nowe samochody ze specjalistycznym sprzętem – wyjaśnia Tomasz Połeć, główny inspektor transportu drogowego.

Rejestracji w systemie można dokonać na terenie całej Polski, między innymi w 17 granicznych punktach dystrybucji umiejscowionych na najważniejszych przejściach granicznych oraz w 16 punktach obsługi klienta zlokalizowanych w każdym województwie.

Alternatywnym rozwiązaniem jest rejestracja za pośrednictwem którejś z firm oferujących karty paliwowe. W takim wypadku większości formalności dokonać można przez internet, nie ruszając się z fotela. Urządzenie viaBOX przyjdzie do nas wtedy pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Korzystanie z usług takich firm ma także inną zaletę – w przypadku płatności post-paid nie ma konieczności przedstawienia gwarancji bankowych (więcej informacji o sposobach płatności znaleźć można w dalszej części tekstu).

Kto nie ufa internetowi i chce osobiście odebrać viaBOX, zarejestrować swoje auto bądź całą flotę w systemie viaTOLL oraz poznać zasadę jego działania, może zrobić to osobiście. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Krok 1 – Oszacuj, czego potrzebujesz

Najpierw należy ocenić, czy, ile i które dokładnie samochody w naszej flocie będą poruszały się po płatnych odcinkach dróg. Obliczenie przybliżonych kosztów, jakie będą generowały te pojazdy, jest możliwe dzięki specjalnemu kalkulatorowi dostępnemu na stronie internetowej www.viatoll.pl

Strona ta zawiera również wszelkie informacje na temat sieci dróg objętych opłatami. Ich listę publikujemy w osobnej ramce wraz z mapką.

Krok 2 – Skompletuj dokumenty

Aby zarejestrować się w systemie viaTOLL, należy przedłożyć komplet dokumentów każdego pojazdu, w którym ma być zainstalowane urządzenie viaBOX.

● Nazwisko i imię właściciela pojazdu oraz jego pełne dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) lub (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma) dane firmy, takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę.

● Dowód osobisty lub paszport.

● Dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.

● Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw (w przypadku gdy właścicielem pojazdu jest firma).

● Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji Euro (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin).

● Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią).

● Kopia umowy leasingowej lub upoważnienie leasingodawcy (jeśli pojazd jest w leasingu).

● Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej.

● Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, faks).

Krok 3 – Zastanów się nad formą płatności

Za korzystanie z płatnych odcinków dróg płacić można na dwa sposoby – w systemie przedpłaconym (pre-paid) oraz z odroczoną płatnością (post-paid). Zasada działania pierwszego jest podobna jak w wypadku telefonów na kartę – doładowujemy konto na daną kwotę i z niej potrącane są opłaty za przejazd konkretnymi odcinkami. Trzeba jednak pamiętać, aby zasilić konto jeszcze zanim pojazd podlegający opłacie wjedzie na płatny odcinek drogi. Gdy na koncie kończą się środki, viaBOX informuje nas o tym sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. W takiej sytuacji należy niezwłocznie uzupełnić konto. Dokładny stan naszego konta możemy również kontrolować za pośrednictwem internetu.

Znacznie wygodniejszy jest system post-paid, dzięki niemu nie musimy na bieżąco monitorować stanu konta. Za korzystanie z sieci płatnych dróg otrzymujemy co miesiąc fakturę z wyszczególnieniem tego, który samochód, jakim odcinkiem jechał danego dnia i jaka opłata została z tego tytułu naliczona. Ta metoda wymaga przedłożenia gwarancji bankowych, które będą zabezpieczeniem na wypadek, gdyby firma nie opłaciła faktury.

Alternatywną formą płatności za przejazd płatnymi odcinkami są karty paliwowe, np. DKV, OMV czy UTA. W ich przypadku większość formalności załatwia za nas ich operator. U niego możemy również wypożyczyć viaBOX i zarejestrować się w systemie viaTOLL. Dodatkową zaletą jest to, że w przypadku płatności post-paid nie są wymagane gwarancje bankowe. Ryzyko naszej niewypłacalności operator kart bierze na siebie. Standardowa prowizja dostawcy kart flotowych waha się między 2 a 3 proc., ale można ją negocjować.

Krok 4 – Wybierz miejsce, gdzie chcesz się zarejestrować

Lista wszystkich miejsc, w których można sfinalizować proces rejestracji, dostępna jest na stronie www.viatoll.pl. Przedostatni krok, już po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów, to podpisanie umowy pomiędzy operatorem systemu a właścicielem pojazdu lub jego pełnomocnikiem.

Zanim udamy się do punktu rejestracyjnego, możemy dokonać rejestracji wstępnej, która skraca czas tej właściwej. W tym celu wystarczy wejść na stronę www.viatoll.pl i kliknąć w zakładkę rejestracja. Z tej możliwości powinny skorzystać głownie firmy dysponujące dużym parkiem maszyn, które będą jeździły po płatnych odcinkach dróg. Zarejestrować można się również za pośrednictwem któregoś z operatorów kart paliwowych (więcej na ten temat na ostatniej stronie dodatku).