W roku 2012 dynamika powinna się nieco zwiększyć, co przełoży się na wynik około 23 mln pasażerów. W kolejnych latach dynamika wzrostu powinna przyjąć wartości dodatnie.

Maksymalny pułap wzrostu (na poziomie 9%) zostanie - zdaniem Urzędu - osiągnięty w przyszłym roku" – czytamy w komunikacie. Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej - EURO2012 spowodują wzrost ilości odprawionych pasażerów o ok. 0,5 - 0,7 mln (w zależności od goszczonych przez Polskę drużyn i ich kibiców).

Z wykonanej przez ULC projekcji wynika, że ruch pasażerski do roku 2030 będzie rósł średnio w tempie ok. 5,5% rocznie, przy czym oczywiście w zależności od ogólnej koniunktury w poszczególnych latach na różnych poziomach. W ciągu najbliższych kilku lat wciąż najbardziej dynamicznie rozwijać się będą porty regionalne, jednak spodziewane jest utrzymanie wyraźnego ożywienia także w PL Chopina w Warszawie.

W przypadku liczby operacji handlowych szacuje się, iż ich dynamika w roku 2011 wyniesie około 1,5-2,0%, co spowoduje, iż przewoźnicy operujący do/z polskich portów lotniczych wykonają ich łącznie około 245 tys., a średnia dynamika wzrostu do roku 2030 wyniesie 3,8%.