Właściciele gruntów, np. rolnicy, będą mogli czerpać korzyści finansowe z wydobycia gazu łupkowego – przewiduje nowa ustawa – Prawo geologiczne i górnicze, która czeka już tylko na podpis prezydenta.
– Właściciel ma prawo do złoża, ale dotyczy to kopalin pospolitych, jak żwir. Gdy pod nieruchomością zalegają złoża gazu lub rud metali, ich właścicielem staje się Skarb Państwa – zwraca uwagę Tomasz Dobrowolski, partner w warszawskim biurze amerykańskiej firmy prawniczej K&L Gates. Ale to nie przekreśla praw właściciela do nieruchomości. Właściciel koncesji na wydobycie będzie musiał porozumieć się z nim za każdym razem, gdy np. będzie chciał dokonać odwiertu na jego gruncie. W interesie państwa leży eksploatacja minerałów. Dlatego ustawa zawiera przepis pozwalający firmie wydobywczej żądać umożliwienia korzystania z cudzej nieruchomości przez określony czas – jednak za odpowiednim wynagrodzeniem.
Gdy stronom nie uda się dojść do porozumienia, spór rozstrzygnie się w sądzie powszechnym. – Ten system jest logiczny, jedynym problemem mogą być żądania finansowe właścicieli – komentuje Dobrowolski.