"Kraj musi zostać uratowany i zostanie uratowany" - powiedział Wenizelos dziennikarzom po objęciu resortu finansów po swym poprzedniku Jeorjosie Papakonstantinu.

Dodał, iż miał wątpliwości w sprawie przyjęcia tego stanowiska. "Zdecydowałem się na to po znacznych przemyśleniach i nie bez wątpliwości. Zdecydowałem się, ponieważ uważam to za mój patriotyczny obowiązek" - podkreślił Wenizelos, który był dotąd ministrem obrony narodowej.

Premier Jeorjos Papandreu dokonał zmian personalnych w rządzie w następstwie niepokojów społecznych będących reakcją na radykalny program oszczędności budżetowych. Urzeczywistnienie tego programu jest warunkiem udzielenia Grecji zagranicznej pomocy finansowej.

W swym pierwszym przemówieniu do rządu w nowym składzie Papandreu zaznaczył, że zadaniem ministra finansów będzie realizacja trudnego programu reformy fiskalnej i strukturalnej, jak też zaktywizowanie działań na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego.

"Ewangelos Wenizelos zapewnia wszelkie gwarancje wprowadzenia szczególnie bolesnego i trudnego programu znacznych zmian strukturalnych, który uczyni naszą gospodarkę zdolną do funkcjonowania w nadchodzących latach. Kładziemy także większy nacisk na wzrost" - powiedział premier.