Ma to być pierwszy krok na drodze do zmniejszenia o połowę liczby zagranicznych filii OeBB, których jest obecnie 108. Koleje Austriackie zamierzają zrealizować ten plan naprawczy do początku przyszłego roku.

APA odnotowuje, że obroty OeBB w Polsce wynoszą 48 milionów euro, co oznacza, że nasz kraj jest i pozostanie ważnym rynkiem dla Kolei Austriackich.

Szef OeBB Christian Kern nie wyklucza natomiast, że na innych rynkach, takich jak Skandynawia, czy Hiszpania, bądź poszczególne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw "do pomyślenia" jest likwidacja filii. Niektóre z nich OeBB zamierza sprzedać.