W kwietniu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły rdr o 2,8 procent