W krótkiej perspektywie wzrost cen pomoże budżetowi, bo sprawi, że jego dochody będą wyższe. Ale w przyszłym roku rząd musi się liczyć z wyższymi wydatkami. Trzeba będzie znaleźć dodatkowe pieniądze na waloryzację emerytur i rent, bo podwyżki uwzględnią tegoroczną inflację. Wyższa inflacja nie pomoże też złotemu. Wczoraj, zaraz po ogłoszeniu danych GUS, osłabił się do euro, franka szwajcarskiego i dolara.

Inflacja, tak jak w poprzednich miesiącach, jest spowodowana głównie czynnikami zewnętrznymi – wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych oraz zbóż. Teraz w konsekwencji drożeją już nie tylko paliwa, ale także żywność, a nawet ubrania i obuwie.

Właśnie ten zewnętrzny impuls inflacyjny jest zmartwieniem Rady Polityki Pieniężnej. Z jednej strony musi ona walczyć ze wzrostem cen, który utrzymuje się znacznie powyżej celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc. Z drugiej – kolejne podwyżki stóp, a w tym roku było ich już cztery, mogą doprowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Już teraz ekonomiści spodziewają się spadku jego dynamiki w kolejnych kwartałach. – Naszym zdaniem rośnie prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych już na najbliższym, lipcowym posiedzeniu RPP – ocenia Adam Czerniak, ekonomista Invest-Banku. Ekonomiści spodziewają się w tym roku jeszcze co najmniej dwóch podwyżek stóp.

Wiele zależy od dzisiejszych informacji GUS na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Z uśrednionej prognozy ekonomistów wynika, że płace w maju wzrosły o 5,5 proc. wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. To by oznaczało, że realnie zarobki zwiększyły się jedynie o 0,5 proc. Jednak Marcin Mrowiec, główny ekonomista Pekao SA, uważa, że wysoka inflacja i oczekiwania dalszego wzrostu płac oznaczają wzrost presji płacowej w firmach. A płace już rosną w tempie 6,6 proc.