"Największy wpływ na wyższy od oczekiwań wskaźnik inflacji w maju miały dynamicznie rosnące ceny żywności m.in. sezonowy wzrost cen owoców i warzyw. Szybciej od oczekiwań rosły także ceny odzieży i obuwia. Zgodnie z oczekiwaniami nieznacznie wzrosły ceny w transporcie, edukacji, restauracjach i hotelach, a także ceny dóbr i usług związanych z mieszkaniem" - podkreślają ekonomiści z Departamentu Analiz i Prognoz.

"W czerwcu roczny wskaźnik powinien spaść do około 4,8 proc. W kolejnym miesiącu powinniśmy także mniej zapłacić za żywność, odzież i obuwie" - dodają.

Eksperci MG szacowali, że w maju wskaźnik CPI rdr będzie na poziomie 4,4 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 5,0 proc.

Z opublikowanych w środę danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 5,0 proc. w stosunku do maja 2010 roku, a w porównaniu z kwietniem 2011 r. wzrosły o 0,6 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w maju o 4,6 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,3 proc.