"Autostrada A2 między Strykowem a Konotopą nie zostanie wybudowana na czas. Dzisiejsza decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie jest zaskoczeniem, było to do przewidzenia.

Mam duże wątpliwości, czy oczekiwana przez Dyrekcję kwota ponad 700 mln zł wpłynie na konto GDDKiA.

W kwestii gwarancji bankowych, o których GDDKiA mówi, że jest to kwota 130 mln zł i na to są zabezpieczenia na kontach Covec, zasadnicze jest pytanie, na jakich kontach te pieniądze się znajdują? W jakim banku są te konta?

Teraz trzeba ogłosić nowy przetarg i wybrać wykonawcę. Musi być przetarg, ponieważ takie są przepisy unijne".