Huebner uczestniczyła w sobotnim panelu dyskusyjnym poświęconym polskiej prezydencji w UE, który odbył się w ramach Wrocław Global Forum.

Zdaniem polskiej europosłanki w najbliższym czasie Europa powinna skupić się na problemach związanych ze wzrostem gospodarczym. "Do tej pory UE była skupiona na reformach, które dadzą stabilizację. (...) Ale musimy myśleć również o wzroście gospodarczym" - powiedziała PAP Huebner.

Zaznaczyła, że Polska jest krajem, który wie, co robić, by mieć wzrost gospodarczy, dlatego może być wiarygodna w tej sprawie. "W tym kontekście bardzo istotne będą prace na budżetem europejskim (...). Budżet może być czynnikiem katalizującym wzrost i przemiany strukturalne oraz przyciągać kapitał prywatny. To bardzo ważne zadanie dla Polski podczas naszej prezydencji" - podkreśliła eurodeputowana.

Kluczowe też ma być - w opinii eurodeputowanej - dalsze rozszerzenie UE

Drugim z celów polskiej prezydencji - zdaniem Huebner - będą sprawy bezpieczeństwa. "Od lat nawołujemy do rozwiązań, prowadzących do wypracowania wspólnej polityki energetycznej" - podkreśliła.

Kolejna kwestia, która w ocenie europosłanki jest dziś istotna, to bezpieczeństwo żywności oraz militarne.

Ważnym zadaniem polskiej prezydencji ma być także budowa dobrych stosunków z sąsiadami Unii. "W tej kwestii polska historycznie ma sporą wiarygodność (...) Pokazaliśmy, że nasze tradycyjne przywiązanie do wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa jest nadal bardzo ważne, ale rozumiemy również, że dla Europy istotne jest też wsparcie Afryki Północnej" - podkreśliła Huebner.

Kluczowe też ma być - w opinii eurodeputowanej - dalsze rozszerzenie UE. "Mam nadzieje, że za polskiej prezydencji będziemy podpisywać traktat akcesyjny z Chorwacją i będziemy mobilizować Europę do dalszych negocjacji, w szczególności z Europą Południowo-Wschodnią. Rozszerzenie Unii jest jednym ze źródeł europejskiej siły" - podsumowała Huebner.

W sobotę - ostatniego dnia Wrocław Global Forum - odbył się jeszcze m.in. panel poświęcony partnerstwu transatlantyckiemu. Z uczestnikami Forum w sobotę rozmawiał również amerykański senator John McCain.

Podczas WGF zostały przyznane nagrody Freedom Awards

Podczas WGF zostały przyznane nagrody Freedom Awards. W tym roku, oprócz McCaina, nagrody otrzymali opozycjoniści z Białorusi: Ales Bialiatski, Natalia Kaliada, Zhanna Litvina oraz blogerka i jedna z założycielek egipskiego młodzieżowego ruchu 6 kwietnia - Esraa Abdel Fattah.

Nagrodami uhonorowane zostały także narody polski i mołdawski za walkę o demokrację na świecie oraz szerzenie transatlantyckich wartości - wolności słowa i praw człowieka. Za te wartości nagrodzeni zostali także założyciele "Gazety Wyborczej" - Helena Łuczywo i Adam Michnik. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w piątek wieczorem.

W ubiegłym roku nagrodę Freedom Awards otrzymali przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, b. prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz b. sekretarz generalny NATO Javier Solana. Nagrodę otrzymały też kubańskie "kobiety w bieli" (Ladies in White - Las Damas de Blanco), które protestują przeciwko tamtejszemu reżimowi.