Jeden z największych koncernów w Japonii, Mitsui & Co. Ltd, przejmie od amerykańskiej firmy Marathon Oil Co. 9 proc. udziałów w 10 koncesjach na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce – podała wczoraj spółka z Tokio.

Strony nie ujawniły wartości transakcji. Ta musi zostać jeszcze zaakceptowana przez resort środowiska i drugiego współudziałowca polskich koncesji – kanadyjską firmę Nexen. Po sprzedaży Marathon będzie miał 51 proc. udziałów w licencjach. Do Nexenu należy 40 proc.

Mitsui, Marathon i Nexen dysponują koncesjami: Kwidzyń, Rypin, Brodnica, Lidzbark, Ciechanów, Sokołów, Siedlce, Parczew, Płońsk S oraz Orzechów. Japończycy informują, że w ciągu najbliższych pięciu lat przeprowadzone zostaną tam analizy geologiczne, badania sejsmiczne oraz wiercenia w celu oceny technicznej możliwości eksploatacji tych złóż. Dotychczas wydano ponad 80 koncesji na poszukiwanie w Polsce gazu niekonwencjonalnego.