Wypowiedź Dowgielewicza, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. polskiej prezydencji, opublikowała w czwartek rządowa "Rossijskaja Gazieta" w specjalnym dodatku, poświęconym rozpoczynającemu się w tym dniu w Niżnim Nowogrodzie szczytowi Unia Europejska-Rosja.

"Chcielibyśmy, aby jeszcze w tym roku Rosja przystąpiła do WTO. UE popiera wejście FR do tej organizacji. Polska ze swej strony też jest zwolennikiem takiego kroku" - powiedział polski dyplomata.

"Liczymy również na podpisanie nowego układu między Rosją i Unią Europejską" - dodał.

Dowgielewicz oświadczył także, iż "w okresie polskiej prezydencji chciałoby się wytyczyć nowe ramy rosyjsko-europejskiej współpracy, jednak nie zależy to tylko od kraju sprawującego przewodnictwo". "UE ma złożony mechanizm zarządzania. Żaden z jego elementów nie może funkcjonować samodzielnie - tylko wszystkie razem" - wyjaśnił.

Przedstawiając główne priorytety polskiej prezydencji, dyplomata oznajmił, że Polska opowiada się za otwartością Unii Europejskiej. "Bardzo liczymy na to, że do końca tego roku UE podpisze z Chorwacją traktat o akcesji tego kraju do Unii Europejskiej. Duże znaczenie mają dla nas też porozumienia o partnerstwie z Ukrainą i Mołdawią" - podkreślił.

"My w ogóle opowiadamy się za tym, by rozszerzenie UE było kontynuowane - tak w czasie naszej prezydencji, jak i po jej zakończeniu" - dodał.

Federacja Rosyjska jest ostatnią dużą gospodarką pozostającą poza Światową Organizacją Handlu. Negocjacje akcesyjne prowadzi już 18 lat. Usunięcie barier na jej drodze do WTO ułatwi negocjacje nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy Unia Europejska-Rosja. Jest również warunkiem ewentualnego utworzenia w dalszej perspektywie strefy wolnego handlu.

UE zawsze popierała wejście Rosji do WTO, wierząc, że pozwoli to zacieśnić dwustronne więzi gospodarcze. Wśród nierozstrzygniętych problemów, niezbędnych do przystąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO, są m.in. kwestie handlu produktami rolnymi.

Dotychczasowy układ o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i Rosją, zawarty w 1994 roku, formalnie wygasł w grudniu 2007 roku. Obecnie trwają negocjacje w sprawie zawarcia nowej umowy regulującej stosunki bilateralne w różnych sferach.