Nadzieje Rosji na zwiększenie ratingu zadłużeniowego kraju po wstąpieniu do Światowej Organizacji Handlu, WTO, mogą się nie zmaterializować z powodu klimatu inwestycyjnego i słabości rosyjskich instytucji – stwierdziły agencje ratingowe.

Standard & Poor’s, która przyznaje Rosji rating BBB z prognozą stabilną, nie przewiduje „jakiegokolwiek bezpośredniego wpływu akcesji do WTO” na dotychczasowe oceny kraju – powiedział Kai Stukenbrock, dyrektor ratingów państw z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, cytowany przez agencję Bloomberg.

Najpierw opanować korupcję

Rosja musi najpierw uporać się ze „słabością instytucjonalną”, jak rządy prawa czy walka z korupcją, aby odnieść pełne korzyści z członkostwa w WTO – podkreśla Dietmar Hornung, starszy analityk kredytowy w Moody’s Investors Service.

Dywersyfikacja gospodarki, redukcja państwowych monopoli

S&P i Moody’s, dwie wiodące agencje ratingowe na świecie zwracają uwagę, że premier Władimir Putin, który znowu chce zostać gospodarzem Kremla od maja przyszłego roku, musi jeszcze podjąć zdecydowane kroki w celu dywersyfikacji gospodarki, poprawy rządów prawa oraz redukcji znaczenia państwowych monopoli. Ani jedna z trzech największych agencji ratingowych nie podniosła ratingu zadłużeniowego Rosji od globalnego kryzysu finansowego w 2008-2009 roku.

„Agencje będą trzymać Rosję na wodzy z uwagi na niepewności związane z przedwyborczą polityką fiskalną i bardzo wysokim udziałem PKB w sektorze naftowym. Wejście do WTO najpewniej może być czynnikiem pozytywnym z punktu widzenia kredytów. To wskaźnik o charakterze strukturalnym” – mówi Barbara Nestor, strateg rynków wschodzących w Commerzbank w Londynie.

Największy na świecie eksporter nośników energii powinien w grudniu otrzymać ostateczną zgodę na członkowstwo w Światowej Organizacji Handlu po rokowaniach trwających 18 lat. Agencja Fitch Ratings, która przyznaje Rosji rating BBB z prognozą pozytywną, oświadczyła, że podniesienie ratingu może nastąpić w ciągu dwóch lat. Ale pod warunkiem, że nie dojdzie do ogromnego spadku cen ropy naftowej.