Główna Ekonomistka Banku BPH Maja Goettig o środowej decyzji NBP dotyczącej podwyżki stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Referencyjna wynosi teraz 4,5 proc.:

"Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, zgodnie z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym. Do podjęcia decyzji o czwartej w tym roku i trzeciej z rzędu podwyżce stóp skłoniły Radę wysoka i wciąż rosnąca inflacja, wzrost inflacji bazowej, przyspieszenie dynamiki płac oraz solidne dane na temat wydatków konsumpcyjnych, w tym m.in. dwucyfrowa dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu i lepszy od oczekiwań wzrost konsumpcji prywatnej w pierwszym kwartale.

"Dzisiejsza decyzja nie jest zaskoczeniem"

Dzisiejsza decyzja nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi członków Rady, że trwa cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce. Na scenariusz kolejnej podwyżki w czerwcu wskazywały też wypowiedzi członków RPP o szerokim konsensusie w ramach Rady w kwestii szybkiego podnoszenia stóp procentowych, aby ograniczyć łączną skalę koniecznego zacieśnienia.

Spodziewamy się, że w tym roku Rada zdecyduje się jeszcze na jedną podwyżkę stóp - do poziomu 4,75 proc. na koniec 2011 roku. Najprawdopodobniej nastąpi to po sierpniowym okresie wakacyjnym, jeśli inflacja nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie. Oczekujemy, że wydźwięk komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady będzie umiarkowanie jastrzębi w tonie, zbliżony do tego opublikowanego w ubiegłym miesiącu".