Większość banków nie ma specjalnej oferty kredytów gotówkowych adresowanych do osób na emeryturze. Jednak niektóre z nich zaczynają szukać grup społecznych, w których ryzyko kredytowe jest niższe. Do tego grona należą emeryci.

– To cenni klienci z uwagi na rosnące potrzeby kredytowe oraz stałe i regularne dochody. Ich cechą charakterystyczną jest sumienność przejawiająca się w rzetelnym regulowaniu zobowiązań – mówi Hanna Kujawska, dyrektor zarządzający departamentem kredytów konsumpcyjnych w Pekao SA.

Dlatego bank może zaproponować emerytom lepsze warunki kredytowe niż młodszym klientom: marżę obniżoną od standardowej oferty o 5 pkt proc. i prowizję niższą o 1 pkt proc. Z kolei w Alior Banku senior może być zwolniony z płacenia prowizji kredytowej (standardowo to 5 proc.). Atrakcyjny pakiet preferencji dla emeryta obowiązuje w Getin Banku. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 8,4 proc., a kredyt może być udzielony tylko na podstawie formularza PIT-40A, który emeryt otrzymał z ZUS.

– To zdecydowanie najtańszy kredyt gotówkowy, jaki dzisiaj może dostać emeryt. Łączny koszt pożyczki w wysokości 3 tys. zł na rok nie przekracza 140 zł – mówi Marcin Cieszyński z TotalMoney.

W Lukas Banku, który jest na drugim miejscu naszego rankingu, taki sam kredyt kosztuje ponad 100 zł więcej (trzeba zwrócić bankowi kapitał powiększony o 243 zł), a w Polbanku i BZ WBK, zajmujących kolejnych pozycje, za taką pożyczkę trzeba zapłacić prawie 300 zł.

Najdroższy kredyt gotówkowy adresowany do emerytów można znaleźć w Banku Pocztowym. Kosztuje aż 521 zł, a bank chwali się, że jest to promocyjna oferta adresowana specjalnie do emerytów z prowizją obniżoną z 5 do 4 proc. Aby nie dać się nabrać na takie promocje, najlepiej porównywać łączny koszt kredytu lub rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO).

– Oprocentowanie, które najczęściej zachwalają instytucje finansowe, niewiele mówi o rzeczywistym koszcie kredytu. Zwłaszcza w przypadku osób starszych bank może wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

Zdarzają się też limity wieku. Klienci mający więcej niż 70 – 80 lat mogą mieć problem z otrzymaniem kredytu. Jednak generalnie seniorzy to atrakcyjni klienci, którzy nie mają niskich dochodów. Według danych GUS średnia wysokość emerytur wypłacanych przez ZUS to 1644 zł. To ponad dwa razy mniej niż średnia płaca w gospodarce, ale jeśli porównamy dochody na członka rodziny, to okaże się, że emeryt dysponuje miesięcznie większą kwotą na osobę niż w rodzinach pracowniczych (1244 zł w rodzinach emeryckich wobec 1200 zł w pracowniczych).