NIK badała m.in. procesy budowy i modernizacji lotnisk, infrastruktury kolejowej, w tym dworców, oraz drogowej. Izba stwierdziła w raporcie, że największe zaniedbania występują w dziedzinie modernizacji infrastruktury drogowej. NIK wytknęła ministrowi infrastruktury, generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad oraz zarządom PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA brak skutecznego nadzoru nad inwestycjami.

Według NIK nie uda się przed mistrzostwami oddać do użytku 14 odcinków dróg o łącznej długości 403,9 km, m.in. siedmiu odcinków autostrad, określonych jako kluczowe, o łącznej długości 318,9 km - pięć na autostradzie A1 i dwa na autostradzie A4, i siedmiu odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości 85 km, uznanych za ważne. Nie zostaną także oddane trzy odcinki na autostradzie A18 oraz sześć odcinków na drodze ekspresowej S5. Zagrożone nieoddaniem do użytku przed mistrzostwami są też dwa odcinki na autostradzie A2 o łącznej długości 50 km.

Mimo to Izba wystawiła pozytywną ocenę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, szczególnie za liczbę zawartych umów z wykonawcami inwestycji drogowych. NIK postuluje jednak podjęcie dalszych działań, by dokończyć odcinki uznane za kluczowe lub ważne.

NIK oceniła również, że z uwagi na brak możliwości ukończenia budowy dróg ekspresowych S8 i S5, kluczowych dla połączeń między Warszawą i Wrocławiem oraz Gdańskiem i Poznaniem, konieczne może być wdrożenie przygotowanego przez PKP PLK SA programu rewitalizacji połączeń kolejowych między tymi miastami.

Jeśli chodzi o kolej, to NIK - mimo stwierdzonych nieprawidłowości - pozytywnie oceniła działania PKP SA i PKP PLK SA. Większość zaplanowanych inwestycji albo już ukończono, albo istnieje szansa, że przed mistrzostwami modernizowane elementy infrastruktury będą w stanie funkcjonować. Z 38 zadań do realizacji tylko w przypadku dwóch nie ma już szansy na to, by zakończyć je przed imprezą.

Izba stwierdziła też, że stan remontów dworców Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia oraz stacji we Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Katowicach daje duże szanse na zakończenie ich w terminie. Mała jest natomiast szansa na ukończenie modernizacji dworców w Poznaniu oraz Warszawa Zachodnia, na którym - jak podkreśliła Izba - nie rozpoczęto nawet prac rozbiórkowych.

Izba pozytywnie oceniła natomiast postępy rozbudowy portów lotniczych we Wrocławiu i Gdańsku, taką samą ocenę, mimo pewnych nieprawidłowości, uzyskało lotnisko w Warszawie. Negatywnie natomiast oceniono zaawansowanie prac w poznańskim porcie lotniczym - w tym przypadku jest zagrożenie, że rozbudowa nie zakończy się przed mistrzostwami.

NIK negatywnie z kolei oceniła rozwiązania dotyczące zarządzania infrastrukturą, niezbędną do kompleksowej obsługi pasażerów na wszystkich dworcach PKP. Izba podkreśliła, że należy ona do sześciu różnych podmiotów, a każda spółka prowadzi prace oddzielnie.

Rzecznik Grupy PKP Łukasz Kurpiewski powiedział we wtorek PAP, że z punktu widzenia pasażera nie ma znaczenia, ile spółek zarządza infrastrukturą na dworcach. "Wszystkie te spółki ściśle ze sobą współpracują. W wyszukiwarce połączeń są uwzględnione pociągi wszystkich przewoźników, w kasie można kupić bilet na każdy pociąg, wszystkie też są pokazane na wyświetlaczach" - powiedział.

Dodał, że na czas mistrzostw w kasach ma pracować więcej sprzedawców niż zwykle, na dworcach pojawią się też dodatkowe punkty informacyjne dla pasażerów.

Rzecznik resortu infrastruktury Mikołaj Karpiński podkreślił w przesłanym PAP stanowisku, że NIK pozytywnie oceniła działalność ministra infrastruktury oraz podległych mu instytucji.

Dodał, że w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do ministra infrastruktury 11 maja wiceprezes NIK zwrócił uwagę na "prawidłowe wypełnianie zadań (...) we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie projektów związanych z przygotowaniem do Euro 2012, podjęcie finansowania projektu dotyczącego rewitalizacji połączeń kolejowych między miastami - gospodarzami Euro 2012 oraz aktywny udział w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniami do mistrzostw".

Kontrolę NIK przeprowadziła między 2 listopada 2010 r. a 14 stycznia 2011 r.

Izba zapowiedziała, że wkrótce rozpocznie następną kontrolę przygotowań do Euro 2012, sprawdzając m.in. przetarg i przebieg budowy odcinków na autostradzie A2 realizowanych przez chińską firmę Covec.