"Poprzez zaproszenie do dyskusji przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz polityki chcemy realnie wpłynąć na zmianę postaw wobec innowacyjności" - powiedział w czwartek dziennikarzom zastępca sekretarza generalnego KIG Jacek Czech.

Dodał, że KIG zależy na tym, aby wskazać największe problemy w rozwoju innowacyjności oraz propozycje zmian, których należy jak najszybciej dokonać, aby polska gospodarka osiągnęła poziom co najmniej zbliżony do najlepiej prosperujących w zachodniej Europie.

W Kongresie, którego hasłem będzie: "Innowacyjni Ludzie - Innowacyjna Gospodarka", mają uczestniczyć naukowcy, politycy i przedsiębiorcy. Swój udział zapowiedzieli już były prezydent Aleksander Kwaśniewski, ministrowie Waldemar Pawlak i Michał Boni i prezes NBP Marek Belka.

W trakcie kongresu opublikowany zostanie "Raport o innowacyjności polskiej gospodarki"

W panelach wezmą udział m.in. prof. Maria Siemionow - chirurg plastyczny, prof. Aleksander Wolszczan - astronom i astrofizyk, Janusz Liberkowski - wynalazca, prezes PAN Michał Kleiber. Obecni będą także: szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki, członek RPP Jerzy Hausner oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

Czech powiedział, że w trakcie kongresu opublikowany zostanie "Raport o innowacyjności polskiej gospodarki", przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego. "Raport będzie próbą odpowiedzi na pytania: jakie są główne bariery rozwoju innowacyjności w Polsce, w jaki sposób je pokonać, jakie są najistotniejsze rekomendacje na przyszłość, za pomocą jakich wskaźników je określić" - mówił Czech.

Wyjaśnił, że dla KIG aktywna polityka wspierania rozwoju innowacyjności jest jednym z priorytetów. "Pokazując szerokie spektrum innowacji oraz przykłady światowych sukcesów naszych rodaków w tej dziedzinie, Izba chce przyczynić się do zwiększenia w Polsce społecznego poparcia i zrozumienia dla konieczności podejmowania innowacyjnych działań" - podkreślił.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Prasowa.