W dniach 6-7 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się II Kongres Innowacyjnej Gospodarki, organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

"Poprzez zaproszenie do dyskusji przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz polityki chcemy realnie wpłynąć na zmianę postaw wobec innowacyjności" - powiedział w czwartek dziennikarzom zastępca sekretarza generalnego KIG Jacek Czech.

Dodał, że KIG zależy na tym, aby wskazać największe problemy w rozwoju innowacyjności oraz propozycje zmian, których należy jak najszybciej dokonać, aby polska gospodarka osiągnęła poziom co najmniej zbliżony do najlepiej prosperujących w zachodniej Europie.

W Kongresie, którego hasłem będzie: "Innowacyjni Ludzie - Innowacyjna Gospodarka", mają uczestniczyć naukowcy, politycy i przedsiębiorcy. Swój udział zapowiedzieli już były prezydent Aleksander Kwaśniewski, ministrowie Waldemar Pawlak i Michał Boni i prezes NBP Marek Belka.

W trakcie kongresu opublikowany zostanie "Raport o innowacyjności polskiej gospodarki"

W panelach wezmą udział m.in. prof. Maria Siemionow - chirurg plastyczny, prof. Aleksander Wolszczan - astronom i astrofizyk, Janusz Liberkowski - wynalazca, prezes PAN Michał Kleiber. Obecni będą także: szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki, członek RPP Jerzy Hausner oraz prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki.

Czech powiedział, że w trakcie kongresu opublikowany zostanie "Raport o innowacyjności polskiej gospodarki", przygotowany przez zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Rybińskiego. "Raport będzie próbą odpowiedzi na pytania: jakie są główne bariery rozwoju innowacyjności w Polsce, w jaki sposób je pokonać, jakie są najistotniejsze rekomendacje na przyszłość, za pomocą jakich wskaźników je określić" - mówił Czech.

Wyjaśnił, że dla KIG aktywna polityka wspierania rozwoju innowacyjności jest jednym z priorytetów. "Pokazując szerokie spektrum innowacji oraz przykłady światowych sukcesów naszych rodaków w tej dziedzinie, Izba chce przyczynić się do zwiększenia w Polsce społecznego poparcia i zrozumienia dla konieczności podejmowania innowacyjnych działań" - podkreślił.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Prasowa.