UOKiK – w formie stosownej decyzji zobowiązaniowej – pozytywnie ustosunkował się do naszej deklaracji, wyznaczając nam termin dwóch miesięcy na zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktów z kwestionowanym oznaczeniem promocyjnym oraz trzech miesięcy – na ich wycofanie z rynku.

Zobowiązanie, z którym wystąpiliśmy do UOKiK, nie jest dla nas łatwe. Uznaliśmy jednak, że działania, które podejmujemy, są w interesie zarówno konsumentów, jak też naszej marki. To decyzja precedensowa i mamy nadzieję, że otworzy oczy na ten problem również innym producentom i będzie dla nich dobrą zachętą do zmiany praktyki, która jest stosowana na rynku, m. in. ze względu na fakt, że przepisy nie precyzowały jasno okresu trwania promocji, a dodatkowo – według naszej wiedzy - żadna z instytucji kontrolnych wcześniej nie kwestionowała takich oznaczeń na rynku spożywczym, także w odniesieniu do naszej marki. UOKiK dotknął więc bardzo istotnej dla całego rynku kwestii z obszaru komunikacji producentów z konsumentami.

Rozpoczęliśmy już realizację zobowiązań UOKiK. Mimo, że na zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktów z kwestionowanym oznaczeniem mamy czas do początku lipca, już wprowadziliśmy tę decyzje w życie. Przygotowaliśmy też nowe etykiety. W odniesieniu do kwestii wycofania produktów z rynku mamy wątpliwości interpretacyjne, dlatego ponad dwa tygodnie temu poprosiliśmy UOKiK o wykładnię tego zobowiązania. Na jego realizację mamy jeszcze dwa miesiące. W oczekiwaniu na wykładnię UOKiK rozpoczęliśmy szacowanie, jaka ilość produktów jest u naszych dystrybutorów.