Polska pilnie potrzebuje wprowadzenia zasadniczych reform w sferze finansów i gospodarki – oświadczył były minister finansów Grzegorz Kołodko dla portalu Emerging Markets.

Wydobycie się z fiskalnego “chaosu” i realizacja strategicznych reform są konieczne w celu zbliżenia tempo wzrostu gospodarczego do pełnego potencjału gospodarczego kraju – dowodził Kołodko, który czterokrotnie stał na czele polskiego resortu finansów w latach 1994 -2007.

“Potrzebujemy nowej strategii, która weźmie pod uwagę trwały i zrównoważony wzrost oraz rozwój gospodarczy na bazie rosnącej konkurencyjności polskiego biznesu”.

Kołodko uważa, że Polska posiada potencjał wzrostu na poziomie 6-7 proc. PKB, ale go nie wykorzystuje z powodu opóźnienia we wdrażaniu mechanizmów zmierzających do rozwiązania deficytu budżetowego, który obecnie sięga 7,9 proc. PKB.

Reklama

Były minister finansów podkreślił, że redukcja deficytu stanowi niezbędny warunek przygotowań do przyjęcia euro w latach 2016-2018, ale dodał, że kluczową sprawą nie jest termin, lecz odpowiedni kurs wymiany. “Oczywiście, że wstąpimy do strefy euro, ale musimy tego dokonać z właściwym kursem wymiany” (złotego na euro) – cytuje Kołodkę portal Emerging Markets.