Polska i sześć innych krajów UE nie wprowadziły w życie unijnych przepisów w sprawie bankowych premii, których celem jest ograniczenie nadmiernego ryzyka w działalności instytucji kredytowych oraz zerwanie z praktyką nagradzania za złe wyniki finansowe.

Prócz Polski także Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Słowenia i Słowacja zignorowały termin 1 stycznia tego roku do przyjęcia limitu wynagrodzeń – relacjonuje agencja Bloomberg komunikat zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Kraje te maja dwa miesiące dla wprowadzenia zaleceń.

Zgodnie z unijnym prawem, wypłata 60 proc. premii za ryzykowane przedsięwzięcia oraz przeznaczonych dla przedstawicieli kierownictwa musi być odroczona przynajmniej na trzy lata, a połowa z pozostałej sumy może być przyznana tylko w formie akcji.

Równocześnie 10 krajów – Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska Portugalia, Słowenia, Belgia, Luksemburg, Szwecja i Słowacja – nie wdrożyło „w pełni” tego samego prawa, które zobowiązało państwa członkowskie do zwiększenia rezerw kapitałowych w bankach na wypadek potencjalnych strat.

Komisja Europejska przypomniała, że maruderzy mają tylko dwa miesiące na wcielenie przepisów życie. W przeciwnym razie kraje te zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przed unijnym trybunałem sprawiedliwości.