Według Komitetu banki powinny ujawnić główne kryteria, na podstawie których przyznawane są premie, a także. przedstawić dane wskazujące w jakim stopniu zredukowały planowane wypłaty premii. Jeśli pracownik miał słabe wyniki wówczas bank powinien odzyskać pieniądze już mu wypłacone z tytułu premii – relacjonuje agencja Bloomberg.

Te nowe reguły „będą stanowić wsparcie dla efektywnej dyscypliny rynkowej”, co umożliwi potencjalnym inwestorom na ocenę, w jakim stopniu polityka płacowa i strategia ryzyka banku są zdrowe – twierdzi Komitet.

Regulatorzy narzucają bankom przepisy w sprawie wynagradzania pracowników, aby zapobiec podejmowania nadmiernego ryzyka i koncentrowaniu się na krótkotrwałych zyskach, co ich zdaniem przyczyniło się do globalnego kryzysu finansowego.

W zeszłym roku w Unii Europejskiej wprowadzono limity wypłaty premii w gotówce i wielkości bonusów, obowiązujące we wszystkich 27 państwach członkowskich. Michel Barnier, unijny komisarz ds. usług finansowych ostrzegł, że jeśli banki zignorują apele “o umiarkowanie”, wówczas Bruksela podejmie kolejne kroki dla ich zdyscyplinowania.