Przed wakacjami warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, by nie ponosić znacznych wydatków w związku np. z nieszczęśliwym wypadkiem - radzi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Urząd zwraca uwagę, że trzeba porównać ofertę różnych ubezpieczycieli i zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami warunków polisy.

UKNF w swojej publikacji pt. "Jak zapewnić sobie udane wakacje, czyli kilka informacji o ubezpieczeniach turystycznych" informuje, że "odpowiednie ubezpieczenie" to takie, które będzie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i zapewni nam realną ochronę. Oferta na rynku jest bardzo duża - zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenia o różnym zakresie udzielanej ochrony, różnej wysokości składki i różnej wysokości kwoty ubezpieczenia.

"Aby wybrać najlepsze dla nas ubezpieczenie trzeba porównać ofertę różnych ubezpieczycieli i zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU)" - podkreślono w publikacji. Urząd przyznaje, że po lekturze OWU turysta może mieć wiele pytań i wątpliwości. "Wszystkie wątpliwości powinniśmy wyjaśniać u agenta lub kontaktując się bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń" - radzi.

UKNF informuje w publikacji, z jakimi rodzajami ubezpieczeń możemy mieć do czynienia, czego one dotyczą oraz na co zwracać uwagę podpisując umowę.

W przypadku "ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej" obejmuje ono roszczenia osób trzecich

"Ubezpieczenie kosztów leczenia" dotyczy sytuacji, kiedy w czasie wyjazdu wakacyjnego musimy bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Według UKNF najczęściej zakres ochrony takiego ubezpieczenia nie obejmuje kosztów leczenia związanych m.in. z: ciążą, chorobą przewlekłą i jej powikłaniami, leczeniem stomatologicznym (z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych), zdarzeniami po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających.

Z kolei przedmiotem "ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków" są konsekwencje wypadków doznanych przez ubezpieczonego, polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Z reguły ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany np. prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, niewłaściwym leczeniem lub działaniami wojennymi, wylewem krwi do mózgu, zawałem czy udarem.

"Warto pamiętać, że jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, a także udziałem w zawodach, wyścigach i treningach sportowych, musimy zapłacić dodatkową składkę" - pisze UKNF.

W przypadku "ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej" obejmuje ono roszczenia osób trzecich. Urząd ostrzega, że najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności dotyczą np. szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego osobom bliskim, wyrządzone umyślnie, czy w stanie po spożyciu alkoholu, bądź powstałe w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych.

Turysta może skorzystać także z "ubezpieczenia pomocy w podróży"

Przedmiotem "ubezpieczenia bagażu podróżnego" są ubrania i inne rzeczy ubezpieczonego przeznaczone do użytku osobistego podczas wyjazdu. Ubezpieczenie obejmuje rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, m.in. ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia np.: suszarki, żelazka. Ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów także, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek niedbalstwa ubezpieczonego.

Turysta może skorzystać także z "ubezpieczenia pomocy w podróży". Polisy takie obejmują różnego rodzaju świadczenia na rzecz osób poszkodowanych i ich bliskich w nagłych sytuacjach. "Z reguły w ramach tego rodzaju ubezpieczenia możemy liczyć na udzielenie informacji o działaniach, jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia" - wyjaśnia UKNF.

Urząd przypomina, że cena wycieczki wykupionej w biurze podróży najczęściej pokrywa także koszt ubezpieczenia turystycznego. "Decydując się na wybraną wycieczkę, powinniśmy zapytać organizatora wyjazdu, jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej (...). Bezwzględnie powinniśmy zapoznać się z OWU, które zawierają informację o tym, czy w danej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, czy też nie" - podkreśla urząd.