Dokument został podpisany podczas trwającej w Moskwie międzynarodowej wystawy sprzętu telekomunikacyjnego, technologii informatycznych i usług łączności Swiaz-Ekspokomm-2011.

Podpisy pod listem złożyli: ze strony Rosji - minister łączności i środków masowego przekazu Igor Szczogolew, a ze strony Polski - wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj.

Ministerstwo Łączności i Środków Masowego Przekazu Rosji podało, że projekt listu intencyjnego został uzgodniony przez struktury łączności i wiodących operatorów dwóch państw w czasie posiedzenia rosyjsko-polskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej 21 kwietnia w Krakowie.

Według resortu łączności i środków masowego przekazu Rosji, do dokumentu przyłączyli się rosyjscy operatorzy - Rostelekom, MTC, Wympiełkom i Megafon oraz polscy - PTC, P4, Polkomtel i PTK Centertel.

Strony uznały, że poziom międzyoperatorskich stawek za roaming między rosyjskimi i polskimi operatorami należy obniżyć

W liście podkreślono, że wysokie stawki za roaming są przedmiotem poważnej troski dwóch krajów, które zamierzają budować swoją działalność w tej sferze w interesach swoich obywateli. Wskazano, że taryfy roamingowe powinny być na poziomie zapewniającym obywatelom możliwość swobodnego korzystania z usług łączności w toku podróży do sąsiednich państw.

Strony uznały, że poziom międzyoperatorskich stawek za roaming między rosyjskimi i polskimi operatorami należy obniżyć. Zdecydowały, że operatorzy będą kontynuować dwustronne negocjacje w celu zawarcia stosownych umów o nowych taryfach i datach wejścia ich w życie. Uznały, że rozmowy te powinny się zakończyć nie później niż w 2011 roku.

Podczas tych rokowań punktem odniesienia mógłby być poziom międzyoperatorskich stawek za roaming w Unii Europejskiej - zaznaczono w dokumencie.

Ministerstwo Łączności i Środków Masowego Przekazu Rosji poinformowało również, iż Szczogolew zapowiedział, że Federacja Rosyjska zamierza wziąć udział w europejskiej konferencji na temat perspektyw usług telekomunikacyjnych, która odbędzie się w październiku 2011 roku, a w czasie której planuje się omówić problemy taryf za roaming między krajami Unii Europejskiej i państwami nie należącymi do UE.

Rosyjski resort łączności i środków masowego przekazu podał także, iż Gaj oświadczyła, że Polska, która w drugiej połowie 2011 roku będzie przewodniczyć w Unii Europejskiej, uważa za możliwe rozpoczęcie nieoficjalnych rozmów z krajami UE o przygotowaniu deklaracji poświęconej stawkom roamingowym między Unią Europejską i innymi państwami, w tym Rosją.

W ubiegłym roku Polska została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego

Jak powiedziała PAP we wtorek Gaj, to kiedy nastąpią obniżki roamingu, będzie teraz zależeć od operatorów telekomunikacyjnych. "My, jako ministrowie, podpisując memorandum, przedstawiamy tylko nasze intencje i politykę naszych krajów w interesie naszych obywateli. Bo to przede wszystkim obywatele "cierpią" na wysokich stawkach roamingowych między Polską a Rosją. Ministrowie dążą do tego, aby te stawki w roamingu były jak najniższe" - zaznaczyła.

Podkreśliła, że polscy i rosyjscy operatorzy zadeklarowali prowadzenie dalszych negocjacji w sprawie obniżek cen w roamingu. "Memorandum zostanie przesłane do operatorów już do oficjalnego podpisania. I wtedy z ciągu być może miesiąca rozpoczną się rozmowy miedzy operatorami" - zaznaczyła.

Powiedziała też, że przełom w rozmowach polsko-rosyjskich dotyczących rynku telekomunikacyjnego nastąpił, gdy udało jej się wprowadzić Polskę do Rady ITU. "Staliśmy się silnym partnerem, zaczęliśmy rozmawiać z Rosją, czego efektem było podpisania memorandum ws. współpracy Polski i Rosji w dziedzinie telekomunikacji podczas wizyty w Polsce w grudniu ub.r. prezydenta Rosji" - przypomniała.

W ubiegłym roku Polska została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej agendy ONZ. Wyboru dokonano podczas Konferencji Pełnomocników ITU w Gudalajarze w Meksyku.