Grad mówił w czwartek dziennikarzom, że będzie przekonywał Pawlaka, aby spółka weszła na giełdę 30 czerwca. Aby harmonogram resortu skarbu w sprawie debiutu JSW mógł zostać zrealizowany, potrzebne są decyzje walnego zgromadzenia spółki, którego funkcję pełni minister gospodarki. Pawlak mówił wcześniej, że harmonogram może zostać zmieniony, jeżeli nie będzie porozumienia ze stroną społeczną.

Rozmowy ze związkami m.in. o warunkach wprowadzenia na giełdę Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz gwarancjach pracowniczych zostały przerwane do 5 maja. Związkowcy oceniają, że prowadzone od wtorku negocjacje w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego nie przyniosły jak dotąd żadnych efektów dla pracowników oraz przyszłości spółki.

Związki chcą gwarancji pracowniczych

Związki chcą gwarancji pracowniczych w związku z planowanym wprowadzeniem JSW na giełdę. Domagają się też podwyżki płac o 10 proc. oraz gwarancji, że proponowany przez resort Skarbu Państwa pakiet związany z upublicznieniem spółki ma podstawy prawne i faktycznie będzie zrealizowany. Pakiet ten przedstawił w czwartek związkom wiceminister skarbu Krzysztof Walenczak. Zapewnił o zachowaniu przez Skarb Państwa ponad 50 proc. akcji JSW, darmowych akcjach dla całej załogi oraz innych preferencjach. W sumie pracownicy mogą objąć akcje spółki warte nawet ponad 1 mld zł.

Związkowcy z JSW zapowiadają, ze jeżeli wicepremier zgodzi się na upublicznienie bez wcześniejszego porozumienia ze stroną społeczną, zaostrzą protesty.

Na razie oba ministerstwa nie komentują piątkowego spotkania w kancelarii premiera.