Ok. 500 nowych etatów mają dostać policja, inspekcja drogowa, służba celna i Straż Graniczna. Nowi funkcjonariusze mają się zająć kontrolowaniem, czy kierowcy ciężarówek zapłacili za korzystanie z dróg, czyli e-myto.

Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, dotyczącego kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, trafił pod koniec kwietnia do uzgodnień międzyresortowych. Ma ono zacząć obowiązywać od 1 lipca 2011 r. Wtedy także ma zacząć działać na niektórych drogach elektroniczny system poboru opłat - e-myto.

Resort szacuje, że dla pełnego zabezpieczenia elektronicznego systemu poboru opłat, w związku z wydaniem tego rozporządzenia, trzeba będzie ok. 25 mln zł rocznie, co związane będzie z koniecznością utworzenia ok. 500 nowych etatów w podmiotach kontrolujących. Do kontrolowania prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej będą uprawnieni funkcjonariusze policji, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Podczas kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in., czy pojazd jest wyposażony w potrzebne do korzystania z systemu elektronicznego poboru opłat urządzenie, czy jest włączone i używane zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierujący pojazdem uiścił opłatę elektroniczną i czy uiścił ją w pełnej wysokości, będą też kontrolować wagę i kategorię silnika - dlatego, że stawki e-myta są do nich uzależnione.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiadał w kwietniu, że w tym roku Inspekcja Transportu Drogowego powinna zatrudnić do kontroli ciężarówek i autobusów zobowiązanych do korzystania z systemu e-myta około 100 inspektorów. Informował dziennikarzy, że zwrócił się już o uruchomienie rezerwy na taką liczbę etatów.

Od lipca 2011 r. do czerwca 2018 r. wpływy z opłaty wyniosą 14,2 mld zł

Rząd szacuje, że od lipca 2011 r. do czerwca 2018 r. wpływy z opłaty wyniosą 14,2 mld zł. Pieniądze będą zasilać Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje drogowe.

Od 1 lipca 2011 r. opłata elektroniczna ma być pobierana na ok. 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych i ok. 432 km dróg krajowych, co stanowi łącznie 1565 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. System ma objąć docelowo ok. 2 tys. km autostrad, 5 tys. km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych.

E-myto będą płacić kierowcy ciężarówek i autobusów. Dotąd musieli oni kupować winiety, uiszczali więc zryczałtowaną opłatę za korzystanie z dróg. Winiety zwalniały także z opłaty za przejazd istniejącymi już płatnymi odcinkami autostrad.