Wzrost gospodarczy Polski, najwyższy w regionie obok Słowacji, umocni siędzięki niskiemu poziomowi nierównowagi w okresie sprzed kryzysu oraz głębszej integracji z europejskim systemem produkcyjnym.

”Polska pozostaje jednym z liderów w regionie. Wśród głównych powodów należy wymienić solidną konsumpcję, głęboką integrację z rynkami UE oraz dobrą absorpcję unijnych funduszy” – powiedział Peter Harrold, dyrektor Banku Światowego dla krajów Europy Środkowej i państw Bałtyckich podczas zorganizowanej w czwartek w Warszawie prezentacji „EU10 Regular Economic Report”.

Eksperci BŚ prognozują, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 4,0 proc., a w przyszłym – o 4,2 proc. Nieco lepsze szacunki PKB – o 0,1 proc. – przygotowano tylko dla Słowacji.

W dwa i pół roku po wybuchu globalnego kryzysu finansowego gospodarcza aktywność dziesięciu nowych krajów członkowskich UE powróciła do poziomu sprzed kryzysu, ale utrzymanie takiego tempa odrodzenia wymaga odpowiednich decyzji politycznych. Konieczne jest także przyspieszenie procesu tworzenia nowych miejsc pracy – brzmią główne tezy wiosennego raportu UE10.

„W celu dojścia do wzrostu gospodarczego ponad poziom odrodzenia oraz dla tworzenia nowych miejsc pracy, niezbędne jest umocnienie zaufania rynków finansowych, realizowanie reform fiskalnych oraz rozwiązywanie niedociągnięć strukturalnych” – powiedział Kaspar Richter, starszy ekonomista Banku Światowego dla regionów Europy i Azji Środkowej. „Jeśli decyzje polityków będą się koncentrować na tych trzech obszarach, wówczas możemy być przekonani, że Polska przed sobą świetlane perspektywy rozwoju gospodarczego” – dodał Richter.

Bank Światowy publikuje raport o gospodarkach UE10 trzykrotnie w ciągu roku. Raport znajduje się pod adresem:
http://www.worldbank.org/eca/eu10rer