"Dzięki współpracy, którą dziś zacieśniliśmy, uważam, że koszty ograniczenia inflacji będą mniejsze" - dodał Rostowski.

Jak mówił minister finansów, Polska ma trudne wyzwania makroekonomiczne, wynikające z jednej strony ze wzrostu cen, a z drugiej strony z jeszcze nie w pełni utrwalonej ścieżki wzrostu gospodarki.

"W takiej sytuacji obie instytucje uważają, że tym bardziej konieczne jest ścisłe współdziałanie polityki monetarnej i fiskalnej, aby osiągnąć optymalny +policy mix+, czyli kombinację obydwu polityk, szczególnie w kontekście rosnących cen" - dodał.

Rostowski podkreślił, że fundamenty współpracy zostały stworzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy. "NBP rozpoczął cykl zaciskania polityki monetarnej, a rząd zakreślił jasny program konsolidacji finansów publicznych. W tym roku i w przyszłym da efekty konsolidujące o ok. 4,4 pkt proc. PKB i doprowadzi w 2012 r. do zlikwidowania nadmiernego deficytu" - powiedział.

W jego ocenie, konsolidacja fiskalna tworzy sytuację, w której presja na podwyżki stóp procentowych ze strony NBP powinna być mniejsza.

"Dzisiaj omawialiśmy dodatkowe szczegóły tej współpracy, głównie kwestie nadpłynności w systemie bankowym i działań, które MF może podjąć, by wzrost tej nadpłynności ograniczyć. Doszliśmy do wniosku, że takie działanie także pomoże w ograniczeniu presji na dalsze podwyżki stóp procentowych" - powiedział minister finansów.